Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan


De stichting heeft een inventarisatie gemaakt van karakteristieke panden in Aarle-Rixtel, die mogelijk in de toekomst in aanmerking komen voor bescherming door de stichting.

Het werk van de stichting wordt vooral mogelijk gemaakt door een jaarlijkse donatie van het echtpaar Willem Verhoeven en Anita van Vlerken. Sinds 2013 treedt de stichting meer in de openbaarheid. In 2014 worden ook acties ondernomen om lokaal andere donaties te verwerven.

Het vermogen van de stichting wordt aangewend om karakteristieke panden aan te kopen en te restaureren. Vervolgens worden deze verhuurd, zo veel mogelijk tegen marktconforme prijzen, waarbij zij aangetekend dat de gebouwen vaak veel onrendabele vierkante meters bevatten.

Anno 2014 is het totale vermogen van de stichting vastgelegd in onroerend goed.

Beleidsplan 2019-2021  PDF download

Beleidsplan 2020-2025  PDF download


Verworven panden

De Couwenbergh
Dorpsstraat 1

Verworven in 2008.

Café De Vrienden
Dorpsstraat 18-20-22

Verworven in 2011.

Grandcafé Stout
Dorpsstraat 86

Verworven in 2010.

Kapel Mariëngaarde
Bosscheweg 20

Verworven in 2013.